• pic14b
  • pic2
  • pic4
  • pic11

Badanie wzroku dzieci w przyjaznej atmosferze

Dzieci przyjmujemy od wieku, w którym można z nimi nawiązać kontakt i są w stanie opisać, który kształt widzą (z czterech do wyboru: domek, koło, serce, kwadrat). 

Poza sprawdzeniem wady wzroku sprawdzamy również: 

- prawidłowość ustawienia gałek ocznych (zezy trwałe, zezy ukryte i rzekome); 
- ruchomość gałek ocznych podczas śledzenia (wodzenia) wzrokiem za przedmiotem;
- ruchomość podczas przenoszenia wzroku pomiędzy dwoma przedmiotami;
- prawidłowość odruchów źrenicznych; 
- prosty i szybki test, który pomaga wykryć ucisk bądź uszkodzenia nerwu wzrokowego; 
- sprawność akomodacji i konwergencji.

Prawidłowe działanie powyższych funkcji warunkuje brak problemów w nauce czytania i pisania oraz pracy z bliskiej odległości. W miarę potrzeby wykonujemy również inne testy pomagające kompleksowo ocenić sprawność młodego układu wzrokowego. W niektórych przypadkach dobrym rozwiązaniem będą soczewki kontaktowe: 

- wszelka aktywności fizyczna, podczas której okulary są niebezpieczne; 
- duża różnica w mocach pomiędzy oczami - maksymalna dopuszczalna różnica w okularach
  to 4 dptr., 
większe różnice można korygować jedynie soczewkami kontaktowymi; 
- duży astygmatyzm stwarza problem w funkcjonowaniu w okularach przeciwnie
  do soczewek kontaktowych.


Jeżeli mają Państwo podejrzenia, że Wasze dzieci mogą potrzebować okularów dziecięcych, powinniście bezzwłocznie udać się z nimi na badania. Wczesna wizyta u optyka, zwiększy komfort widzenia Waszych dzieci i pozwoli na Ich prawidłowy rozwój oraz pomoże w nauce. 

Na życzenie rodziców/opiekunów wystawiamy zaświadczenie z przeprowadzonego badania ze szczegółowym opisem wszystkich wyników. Takie zaświadczenie jest honorowane przez większość poradni dziecięcych na terenie Wrocławia i całej Polski.