Jak wygląda badanie wzroku?

Podstawowe badanie wzroku

Każde badanie wzroku rozpoczyna się przedmiotową kontrolą oczodołów, powiek, wielkości i ruchomości gałek ocznych. Następnie przeprowadza się właściwe badania podstawowe, które mają na celu stwierdzić, czy pacjent widzi poprawnie, a jeśli nie – ustalić wielkość wady  i w razie potrzeby skierować na badania dodatkowe. Najbardziej znanym badaniem wzroku jest ocena ostrości widzenia. Przeprowadzana jest w dwóch etapach – do dali oraz do bliży. To właśnie podczas tego badania odczytuje się litery z tablicy (tablica Snellena), zakrywając jedno z oczu. W pierwszym etapie stoi się w odległości około 5 metrów od tablicy, natomiast w drugim około 30 centymetrów. Badanie ostrości widzenia tym sposobem umożliwia dokonanie przybliżonej oceny, formułowanej w 6-stopniowej skali.

okulista

Badanie widzenia barw przeprowadza się z użyciem specjalnej planszy, na której – po zakryciu jednego oka – należy wskazać odpowiedni kolor. Daje ono odpowiedź na pytanie czy włókna nerwu wzrokowego nie są uszkodzone.

Badanie odruchu źrenicznego nie jest przeprowadzane każdorazowo, ale warto się mu poddać. Sprawdza, czy źrenice prawidłowo reagują na zmiany natężenia światła. Z kolei badanie pola widzenia polega na obserwacji punktu świetlnego do momentu, gdy znika on z pola widzenia. Pozwala wykryć między innymi jaskrę czy odklejenie siatkówki. Niezbędne jest do tego również zbadanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, które wykonuje się tonometrem.

Badanie za pomocą specjalistycznego sprzętu

Badanie ostrości wzroku można również wykonać metodą komputerową, czyli za pomocą refraktometrii. Można w ten sposób ocenić stopień krzywizny rogówki oraz wadę wzroku. Badanie wzroku przeprowadza się także przy pomocy biomikroskopu, czyli lamy szczelinowej. Za jej pomocą specjalista ma możliwość obejrzeć całe oko – zarówno jego część przednią (od rogówki do soczewki), jak również część tylną, czyli dno oka (siatkówka do zakończenia nerwu wzrokowego). To bardzo skuteczna metoda pozwalająca wykryć wiele chorób, takich jak cukrzyca czy miażdżyca. Dodatkowe badania wzroku, przeprowadzane przy wsparciu specjalistycznego sprzętu, to USG oka oraz badanie obrazowe oka. Wykonuje się je w przypadku zaćmy, bielma, rozwarstwienia siatkówki, guzów oka, wylewów, jaskry, zmian cukrzycowych, nowotworu, zwyrodnienia plamki.