Komu przysługuje dofinansowanie do okularów?

W związku ze zmieniającym się trybem pracy i spędzaniem wielu godzin przed komputerem, a także z powodu zanieczyszczenia środowiska oraz chorób, jakie mogą nam dokuczać, coraz więcej osób dostrzega u siebie problemy ze wzrokiem. Pogorszenie widzenia wymaga wizyty u lekarza okulisty, poddania się badaniom i przestrzegania zaleceń. Czasami konieczny jest zakup okularów lub soczewek kontaktowych. W zależności od wady wzroku, może to być kosztowny wydatek. Czy możemy liczyć na jakieś dofinansowanie ich zakupu?

Okulary w sposób szybki i dość wygodny poprawiają jakość i zakres widzenia. Ostrzejsze obrazy i łatwiej dostrzegalne kolory oraz szybsze rozpoznawanie twarzy z daleka to niewątpliwie ich plusy. Jeśli nie lubimy nosić okularów, alternatywą mogą być soczewki kontaktowe. Zalecane są dla osób aktywnych i uprawiających sport, gdyż ich noszenie jest o wiele wygodniejsze i bezpieczniejsze niż noszenie okularów, które mogą się stłuc. Salony optyczne oferują nam dziś nie tylko ogromny wybór soczewek i oprawek, ale niektóre z nich pomagają uzyskać dofinansowanie ich zakupu. Kto może się o nie starać?

Dofinansowanie z NFZ- zależy od wieku i wady wzroku

Wizyta u okulisty jest konieczna, gdy tylko zauważymy jakieś problemy ze wzrokiem. Ponieważ kłopoty z widzeniem są jednym z objawów niektórych chorób, nie ma na co czekać. Może się okazać, że konieczne będzie zainwestowanie w okulary lub soczewki kontaktowe, ale możemy liczyć na pewną pomoc. Pacjent może wystąpić o zwrot kosztów poniesionych na ich zakup. Refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia możliwa jest na podstawie recepty wystawionej przez okulistę, który ma z nim podpisaną umowę. Jest to podstawowy warunek do uzyskania zwrotu części poniesionych kosztów. Należy skorzystać z oferty salonu optycznego, który również ma podpisany kontrakt z NFZ i w nim zrealizować receptę. Z dofinansowania może skorzystać każdy: osoby dorosłe i dzieci, z tym że dorosłym przysługują: okulary raz na dwa lata i soczewki raz na rok, a dzieciom możemy refundować okulary raz na pół roku. Kwota możliwego dofinansowania określana jest na wysokości 70% (osoby dorosłe) lub 100% (dzieci i młodzież do 18 roku życia) limitu ustalanego dla soczewek twardych i miękkich oraz okularów z uwzględnieniem zmieniających się cen produktów. Ewentualną pozostałą część kwoty dopłaca pacjent.

Dofinansowanie od pracodawcy- dla osób pracujących przy komputerze

Należy pamiętać, że NFZ nie jest jedynym możliwym źródłem dofinansowania zakupu okularów. Zgodnie z prawem pracy również pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków i środków ochrony indywidualnej wymaganych do realizacji naszych obowiązków zawodowych. Okulary do komputera wpisują się w ten wymóg. Określają to też przepisy BHP w każdym zakładzie pracy. Jeśli pracujemy przy monitorze minimum połowę obowiązującego nas czasu pracy oraz podczas badań okulistycznych w ramach badań wstępnych podkreślono potrzebę stosowania okularów podczas takiej pracy, możemy liczyć na dofinansowanie ich zakupu ze strony pracodawcy. Wysokość dofinansowania określona jest przez dokumenty wewnętrzne firmy i powinna uwzględniać cenę rynkową okularów. Powinno ono pokryć koszty oprawek i szkieł w podstawowej wersji oraz robociznę.